Sluit nu af

Bereken je premie
in 1 minuut

Wil jij weten wat een bestuurderaansprakelijk-heidsverzekering van Markel jou gaat kosten? Bij Polisselect Nederland sluit je deze verzekering in slechts een paar stappen direct af. Snel, makkelijk én betrouwbaar.

Bereken nu je premie

Waarom een bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering
van Markel?

Sinds de jaren ‘80 zijn meerdere nieuwe antimisbruikwetten aangenomen, welke de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders aanzienlijk hebben verscherpt. Als gevolg daarvan is het voor bestuurders bijna onmogelijk om zich achter een rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij aansprakelijk voor zijn of worden geacht. Hierdoor is ook een lagere drempel ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan.

Markel

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van Markel
 zelf afsluiten of advies op maat?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Doe-Het-Zelf

Bestuurders aansprakelijkheid Markel - Doe het zelf

Zelfstandig keuzes maken en gemakkelijk zelf je bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel afsluiten? Kies dan voor dit pakket.

Eenmalige bemiddelingskosten: € 9,95
Service Contract: MKB direct € 1,95 per maand

(bovenstaande bedragen zijn incl. assurantiebelasting)

Vraag nu zelf je BA Markel aan Vraag nu zelf je BA Markel aan

Aansprakelijkheid

Compleet

Aansprakelijkheid Compleet

Ben jij op zoek naar een passende aansprakelijkheidsverzekering en wil je graag advies op maat?
 Ontdek dan de voordelen dit pakket.

Eenmalige bemiddelingskosten: € 195,-
Service Contract: MKB basis € 6,35 per maand

(bovenstaande bedragen zijn incl. assurantiebelasting)

Kies voor advies op maat Kies voor advies op maat

Aansprakelijkheid

Info

Aansprakelijkheid informatie pakket

30 minuten uitleg over een aansprakelijkheidsverzekering van een adviseur? 
Geen advies op maat, maar wel veel informatie.

Eenmalige kosten: € 85,-
Service Contract: niet van toepassing

(bovenstaande bedrag is incl. btw.)

Ontvang BAV informatie Ontvang BAV informatie

Alle voordelen op een rijtje.

Wanneer een eventuele aanspraak bij een erfgename, echtgenoot of partner terecht komt wordt deze ook door Markel in behandeling genomen.

Voor de uitloopperiode wordt een nieuw verzekerd bedrag uitgegeven. Verzekerd zijn de aanspraken die na de verzekeringsperiode en voor de einddatum van de uitloopdekking tegen (voormalige) verzekerden zijn ingesteld.

Bij het aangaan van de verzekering is het mogelijk om ook direct te kiezen voor een uitloopperiode bij een eventueel faillissement. Markel biedt deze mogelijkheid al van tevoren aan, omdat er bij een eventueel faillissement veelal geen geld beschikbaar is om zo’n uitloopperiode te kopen.

Rechtsbijstandsrisico Vangnet voor Verweer is een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en biedt een (passieve) rechtsbijstandsdekking voor:

 • Geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over een (gedeeltelijke) afwijzing van een schade en/of de behandeling van schade;
 • Geschillen met de overheid en/of tuchtrechtinstanties (ten gevolge van een beroepsfout);
 • In andere gevallen waarin dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt en waarbij er sprake is van een geschil in verband met een beroepsfout. 

Met deze dekking biedt Markel juridische hulp bij een verzekerd conflict. Daarnaast bestaat er dekking voor de vergoeding van proceskosten en kosten van externe deskundigen.

Bereken nu je premie

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel.

De standaard bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een ruime dekking voor de risico’s die bestuurders lopen en kan op verschillende wijze uitgebreid worden. Bovendien hanteert Markel een proactieve houding bij het behandelen van bestuurdersaansprakelijkheid schades, waarbij het belang van jou als klant altijd voorop staat.

Leer mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid situaties herkennen Alles over aansprakelijkheid

 

Heb jij al gedacht aan je AOV?

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een inkomen in periodes dat jij als ondernemer door arbeidsongeschiktheid niet meer aan het werk kunt.

Vind hier jouw AOV

Regel zelf jouw bestuurdersaansprakelijkheid
in 3 simpele stappen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt veel keuzevrijheid en is af te stemmen op jouw persoonlijke situatie en wensen. De keuzes die jij maakt hebben invloed op de dekking die je krijgt zodra je aansprakelijk gesteld wordt, én op jouw premie. Om je te voorzien van een passend aanbod hebben we allereerst een jaarverslag van de VvE, vereniging, stichting of onderneming die jij vertegenwoordigt nodig. Veranderen door een fusie, overname of bedrijfsbeëindiging deze gegevens? Vergeet dan niet om jouw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering daar altijd op aan te passen.

Meer informatie Ga aan de slag Meer informatie Ga aan de slag

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van Markel afsluiten via Polisselect Nederland?

Veelgestelde vragen over een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering van Markel.

Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Ook als een bestuurder niets fout heeft gedaan, kan hij of zij geconfronteerd worden met een claim van iemand waarmee de bestuurder zaken doet of kan een toezichthouder een onderzoek instellen. Bestuurders kunnen namelijk ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dat betekent dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp bieden door juridische bijstand te verlenen, verzekerde(n) te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en eventuele schade te vergoeden.
Daarnaast kan een bestuur uit meerdere bestuurders bestaan. Het gehele bestuur is collectief verantwoordelijk voor gezamenlijke fouten en volledig aansprakelijk te stellen.

Dat klopt. Alleen in het geval dat de schade het beoogde doel is geweest of als de bestuurder zeker wist dat deze schade zich zou voordoen, is er geen dekking. Het is daarbij goed om je te realiseren dat een bestuur uit meerdere leden kan bestaan. Als één bestuurder opzettelijk handelt hebben de overige bestuurders nog steeds dekking. Vaak worden de overige bestuurders echter verweten dat ze de opzet niet gezien of voorkomen hebben.

De kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bereken je eenvoudig hier online. De premie hangt af van je jaarcijfers, de rechtspersoon, je gekozen verzekerde bedrag en het eigen risico.

Een vrijwaring is een goed uitgangspunt, maar zal een bestuurder niet volledig beschermen. Indien een bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld zal de vrijwaring doorgaans niet van kracht zijn. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering daarentegen wel. Op het moment dat de organisatie failliet is gegaan, heeft een bestuurder niet veel aan een vrijwaring van die organisatie. Bovendien keert de verzekering aan de rechtspersoon uit in het geval van een vrijwaring van de bestuurder(s).

Zolang de DGA en/of bestuurder in loondienst bestuurstaken verrichten vallen zij onder de dekking. Hoewel een DGA als aandeelhouder of bestuurder zichzelf niet aansprakelijk kan stellen, loopt een DGA ook risico. Een DGA en zijn organisatie moeten daarom aan dezelfde regels en eisen voldoen als alle andere bestuurders en organisaties. Ook de DGA kan met zijn rechtspersoon failliet gaan of door derden worden aangesproken.

Was dat maar waar! De meeste claims worden geschikt nog voordat iemand aansprakelijk gesteld wordt. Dit gebeurt veelal achter gesloten deuren. De kosten van verweer (die al gauw flink oplopen) evenals de schikking worden in dat geval gedekt onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De afgelopen jaren wordt bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller aangenomen. Als gevolg daarvan is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers steeds meer een noodzaak. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders, ook steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter toegewezen. Een bestuurder kan ongewild in een procedure worden betrokken waarbij de kosten van een advocaat behoorlijk kunnen oplopen. Een rechtsbijstandverzekering zal deze kosten niet vergoeden.

Nee, niet iedere persoon is hiertoe bevoegd. Er zijn veel partijen die bestuurders aansprakelijk kunnen stellen. De meest voorkomende zijn curatoren, crediteuren, leveranciers, aandeelhouders en (ex) werknemers.

Markel heeft de voorkeur om de hoogste moedermaatschappij als verzekeringnemer op te nemen. Zodoende kan een maximale dekking worden verleend voor de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen. Dochterondernemingen vallen namelijk automatisch onder de dekking. Daarnaast vallen bestuurders van de managementvennootschappen ook onder de dekking, waardoor de verzekering niet op de managementvennootschap hoeft te worden afgesloten.

Er zijn diverse opties waaruit gekozen kan worden. Een richtlijn bij de keuze voor een verzekerd bedrag kan het balanstotaal zijn, mits de dekking dat toelaat uiteraard. Dit is te allen tijde een keuze voor het betreffende bestuur. Een kleine onderneming kiest vaak voor een verzekerd bedrag van € 500.000,00 of lager, middelgrote ondernemingen kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2.500.000,00. Grote ondernemingen kiezen voor hogere verzekerde bedragen.

Verzekerden die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd tot leden van het orgaan. Zij zijn belast met het besturen van of toezichthouden op rechtspersonen, anders dan dochterondernemingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een minderheidsdeelneming waar een verzekerde taken van het bestuur verricht.

Alle informatie rondom de uitloopdekking staat beschreven in artikel 6 van de geldende voorwaarden. De premie voor uitloop bedraagt 20% van de laatste jaarpremie per uitloopjaar met een maximumperiode van zeven jaar.

Belangrijke documenten en downloads Markel

Kom in contact met Polisselect Nederland.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Naar wens of op aanvraag bieden wij jou graag een beroeps- of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel op maat aan. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

  Polisselect Nederland

  Over ons

  Contact opnemen

  Liever direct contact met een adviseur? Je kunt ons altijd bellen, mailen of ons contactformulier invullen.Onze specialisten van Advies en Kies helpen je graag verder.

  Registratie AFM
  Advies en Kies B.V. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12046769.

  Klachten?
  Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon: 070 - 333 8 999 Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 300.017402

  Polisselect NL is een website van Advies en Kies B.V.

  Kantoor Emmeloord
  Ecu 41, 8305 BA, Tel. 0527 - 630 900

  Kantoor Zwolle ( alleen op afspraak )
  Grote Voort 5, 8041 AM, Tel. 085 - 021 24 00

  Kantoor Dronten
  Het Spaarne 37, 8253 PE, Tel. 0321 - 386 620

  KvK: 74787675