De vijf belangrijkste verzekeringen voor medisch specialisten

Als huisarts, fysiotherapeut, psychiater of zelfstandig zorgprofessional beweeg jij je voortdurend in een complexe omgeving. Tussen medische en financiële uitdagingen door wil jij met een gerust hart jouw patiënten of cliënten kunnen ondersteunen, zonder je zorgen te maken over jouw professionele en persoonlijke aansprakelijkheid en de financiële consequenties daarvan. Voor jou is het verzekeren van diverse (bedrijfs)risico’s daardoor niet langer meer een formaliteit, maar juist een strategische stap. Welke verzekeringen zijn daarbij cruciaal? Wat heb je écht nodig in geval van nood? En zijn er ook verplichte verzekeringen die je af moeten sluiten? Om antwoord te geven op deze en wellicht ook andere vragen die bij jou spelen, zetten wij de vijf belangrijkste basisverzekeringen voor medisch specialisten die je via Polisselect Nederland zelf direct online kunt afsluiten op een rijtje.

Doorloop ons 5 stappenplan

Behoor jij tot één van deze beroepsgroepen?
Dan is dit stappenplan voor jou!

Huisarts

Medisch specialist

Tandarts

Fysiotherapeut

Bedrijfsarts

Psychiater

Psycholoog

Arbeidsdeskundige

Verpleegkundige

Kraamverzorgster

Zelfstandig zorgprofessional

Behoor jij tot één van deze beroepsgroepen?

Dan is dit stappenplan voor jou!

Huisarts

Medisch specialist

Tandarts

Fysiotherapeut

Bedrijfsarts

Psychiater

Psycholoog

Arbeidsdeskundige

Verpleegkundige

Kraamverzorgster

Zelfstandig zorgprofessional

   Stap 1   

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor medische beroepen

   Stap 1   

Arbeidsongeschikt-heidsverzekering (AOV) voor medische beroepen.

Gezondheid staat voorop. Het belang daarvan hoeven we jou niet meer uit te leggen. Maar hoe gezond je ook leeft, arbeidsongeschiktheid blijft altijd een risico. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Als (huis)arts, therapeut of zorgprofessional kom jij hiermee dagelijks in aanraking. Wanneer jij zelf arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval biedt een AOV bescherming tegen het wegvallen van jouw inkomsten. Een AOV verzekering is om deze reden binnen een maatschap veelal verplicht. Als onafhankelijke zorgprofessional biedt een AOV zekerheid van een inkomen (uitkering) wanneer jij door ziekte of na een ongeval (tijdelijk) niet kunt werken. Zo weet jij zeker dat je jouw hypotheek, boodschappen en andere vaste lasten kunt blijven betalen. 

Een AOV verzekering fungeert als stevig schild om jouw eigen gezondheid heen. Het geeft vertrouwen en gemoedsrust om jouw medische roeping iedere dag weer na te kunnen streven. De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn betaalbaarder dan je denkt. Afhankelijk van de variabelen die jij zelf bepaald en de soort AOV die je wilt afsluiten biedt Polisselect Nederland met de verschillende rekentools direct inzicht in de kosten van jouw gewenste AOV. 

Movir AOV
Movir AOV
Meer over AOV Sluit hier je Movir AOV af
   Stap 2   

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor medici & zorgprofessionals

   Stap 2   

Aansprakelijkheids-verzekering (AVB)
voor medici & zorgprofessionals

In de zorgsector is precisie cruciaal. Desondanks kunnen zelfs de meest bekwame medisch specialisten en zorgprofessionals te maken krijgen met claims, geschillen of onvoorziene gebeurtenissen. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt in dit geval geen schade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt deze zekerheid wel en is dan ook onmisbaar voor medisch specialisten.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is de basis van jouw professie. Deze aansprakelijkheidsverzekering vergoedt veelal allerlei zichtbare soorten schade aan personen en objecten die jij als zorgprofessional hebt veroorzaakt. Het beschermd daarmee het door jouw opgebouwde (privé) vermogen tegen claims van derden. De dekking bedrijfsaansprakelijkheid kan in sommige gevallen voor medici en zorgprofessionals worden uitgebreid met de dekking beroepsaansprakelijkheid. Zie ook stap 3.

Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af

* Heb je geen adviserend of organiserend beroep? Dan kun je deze stap overslaan.

   Stap 3   

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor adviserende artsen

   Stap 3   

Beroepsaansprakelijk-heidsverzekering (BAV) voor adviserende artsen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt advies- en vermogensschade voor adviserende en organiserende beroepen*. Deze verzekering is van groot belang wanneer jij of één van jouw medewerkers door een beroepsfout of verkeerd advies schade veroorzaakt aan iemands gezondheid. In de gedisciplineerde wereld van medische zorg, waar nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van vitaal belang zijn, staat de verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg altijd voorop. Een beroepsfout lijkt daardoor misschien een ver van je bed show, maar komt wel degelijk vaak voor. 

De meest bedreven adviserende artsen (van huisarts tot tand- of bedrijfsarts) worden geconfronteerd met onverwachte wendingen of complexe, medische scenario’s. Van diagnostische fouten tot behandelingsoverwegingen en andere professionele beslissingen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering borgt jouw financiële vermogensschade en voorkomt daarmee een persoonlijk faillissement.

Markel verzekering aansprakelijkheid
Markel verzekering aansprakelijkheid
Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af

Vergelijk premies en dekkingen van
meerdere aansprakelijkheidsverzekeraars.

Vergelijk premies en dekkingen van meerdere aansprakelijkheids-verzekeraars.

Ben jij op zoek naar een passende beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Vergelijk dan in een paar minuten de verschillende aansprakelijkheidspakketten van de door ons geselecteerde verzekeraars.

Bedrijfsaansprakelijkheid i.c.m. Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

 

   Stap 4   

Nabestaandenpensioen (ORV) zorgprofessionals

Als medisch specialist denk je dagelijks na over een gezonde toekomst voor jouw patiënt(en) of cliënt(en). Maar wat heb je voor jezelf geregeld? Voor sommige medische beroepen wordt een (nabestaanden)pensioen vanuit een branchevereniging of maatschap verplicht gesteld. Geldt dit niet voor jou? Bedenk je dan eens wat dit voor jouw nalatenschap en geliefden kan betekenen. 

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV), ook wel bekend als levensverzekering of nabestaandenpensioen, is meer dan een financiële maatregel. Het is een cruciale stap om de financiën van jouw dierbaren stabiel te houden. De uitkering kan – na overlijden van de verzekerde – worden gebruikt om het restant van een hypotheek af te lossen, maar is ook in te zetten voor andere doeleinden zoals een uitkering voor je nabestaanden of geld voor de studie van de kinderen.

Sluit vandaag nog een TAF overlijdensrisicoverzekering af TAF overlijdensrisicoverzekering
   Stap 5   

Overige zakelijke schadeverzekeringen

Nu we vier belangrijke zaken behandeld hebben, komen we aan bij alle overige zakelijke schadeverzekeringen. Naast aansprakelijkheid en persoonlijke verzekeringen als een AOV en overlijdensrisicoverzekering is het voor sommige medische specialisten aan te raden om ook één van de volgende bedrijfsverzekeringen af te sluiten:

 • Bedrijfsauto
 • Rechtsbijstand
 • Cyberrisico
 • Inventaris & goederen
 • Bedrijfsgebouw
 • Huurdersbelang
 • Doorlopende CAR of zakenreis
 • Bedrijfsschade of extra kosten 

Zo kreeg bijvoorbeeld afgelopen jaar een makelaarskantoor in een winkelcentrum die een bedrijfsschadeverzekering had afgesloten na brand, alle vaste kosten en het weggevallen inkomen uitbetaald. Hierdoor kon de onderneming tijdelijk verhuizen, het afgebrande pand opnieuw opbouwen en het allerbelangrijkste: blijven bestaan. Deze verzekering bleek voor hen cruciaal, zeker wanneer jij je realiseert dat 50 procent van alle bedrijven na brand failliet gaat en niet meer kan herstarten. 

Het zelf online afsluiten van zakelijke schadeverzekeringen hebben we erg gemakkelijk voor je gemaakt. Start direct met het zelf samenstellen van jouw zakelijke verzekeringen in één pakket.

Sluit nu af Sluit nu af

Vragen over het afsluiten van een bedrijfsverzekering?

Bel onze specialisten van Advies en Kies op  0527 63 09 00

Unieke omruilgarantie tijdens het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering.

Ben je begonnen met het zelf berekenen, selecteren en afsluiten van een bedrijfsverzekering, maar kom je er niet uit? Of wens je toch meer ondersteuning? Geen paniek! Wanneer je ons een seintje geeft, maken we er alsnog een adviestraject op maat van.*

Vraag om advies van Advies en Kies Vraag om advies van Advies en Kies

* Let op! Deze omruilgarantie geldt alleen wanneer jouw verzekeringsaanvraag nog niet tot een definitieve polis is gekomen. 

Veel gestelde vragen over

bedrijfsverzekeringen voor medici.

In de basis zijn er in Nederland twee verzekeringen verplicht voor iedereen, (zelfstandig) zorgprofessional of niet. Dit zijn de zorgverzekering en een WA-verzekering motorrijtuigen. Andere soorten (aansprakelijkheid)verzekeringen specifiek voor medisch specialisten zijn veelal niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Bovendien kan een maatschap of medisch centrum soms zelfs eisen dat jij voor jouw bedrijf of organisatie een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

De meest belangrijke verzekering voor medici is een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Onder deze vorm van verzekeren vallen zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in onze ogen altijd van belang voor elke zorgprofessional. Een dekking zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is noodzakelijk wanneer je een adviserend en/of organiserend beroep uitvoert.

Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering kan een dekking bieden bij patiënten, cliënten, leveranciers, opdrachtgevers, in het verkeer of over een bedrijfspand. Deze verzekering is niet verplicht, maar voor sommige medische beroepen wel aan te raden. Het allerbelangrijkste is in onze ogen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering zien wij als passieve rechtsbijstandverzekering en biedt ook ondersteuning wanneer je hulp nodig hebt van een jurist.

Als (huis)arts, therapeut of medisch specialist is er niets zo belangrijk als gezondheid en continuïteit. Ook als je door ziekte of een ongeval langere tijd niet kunt werken, wil je dat jouw praktijk door kan blijven draaien. Als werknemer ben je standaard gegarandeerd van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering via een werkgever. Als zelfstandig zorgprofessional is dat niet het geval. Daarom is het des te belangrijk om een goed vangnet voor jezelf te regelen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje! Regel je niets, dan word je geacht eerst jouw eigen vermogen in te zetten, alvorens je aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering. Dit vermogen wil je toch liever behouden? Je hebt het immers veelal ook nodig voor jouw pensioen.

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn afhankelijk van de variabelen die jij zelf bepaald. Naast de soort verzekering hebben het verzekerde bedrag, de eindleeftijd, jouw beroep en eigenrisico periode de grootste invloed op de premie die de AOV verzekeraar van jou vraagt. Met de verschillende rekentools op Polisselect Nederland heb je snel, gemakkelijk en direct inzicht in de kosten van jouw gewenste AOV.

Van oudsher is Movir de AOV verzekeraar voor medici en zorgprofessionals. Zij bieden een A-kwaliteit en hebben jarenlang ervaring in de medische sector. 

Nee, op dit moment is het afsluiten van een AOV nog niet verplicht. We zeggen daarbij bewust nog niet, omdat politiek Nederland drukdoende is om een AOV te gaan verplichten. Het is daarom verstandig om als zorgprofessional nu alvast in actie te komen. Allereerst omdat je nooit weet hoe jouw gezondheid morgen zal zijn. Jij weet toch als geen ander dat er snel iets kan gebeuren, waardoor jouw gezondheidstoestand niet meer geaccepteerd wordt door een AOV verzekeraar? Daarnaast heeft het vroegtijdig instappen bij een AOV ook een financieel voordeel. Hoe jonger je jouw verzekering start, des te voordeliger je kunt instappen. Kortom: wacht niet te lang met het afsluiten van een AOV.

Laten we maar direct met het grootste voordeel beginnen: een AOV geeft rust. Het beschermt jouw inkomen voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. De premie die je daarvoor betaald hoeft niet hoog te zijn. De vele keuzemogelijkheden en kortingsregelingen die wij in sommige situaties aanbieden beïnvloeden namelijk de hoogte van jouw AOV premie. Bovendien is jouw premie zeker geen weggegooid geld. Veel AOV verzekeraars staan namelijk al vanaf dag één voor jou klaar om je te helpen uitval te voorkomen. Deskundige hulp op maat dus, waardoor zij ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.


Het nadeel? Een AOV kost geld, maar dat had je vast al door. De keuzes die je maakt hebben invloed op de uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Het voordeel daarvan is dat jouw premie in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is.

Een levensverzekering voor medici voorziet in financiële steun aan de nabestaanden in het geval van overlijden van de verzekerde. Een AOV richt zich op het beschermen van het inkomen van de verzekerde, als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

De premie van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • De leeftijd, gezondheid en het rookgedrag van de verzekerde;
 • Het verzekerde bedrag;
 • De looptijd van de verzekering;
 • De dekkingskeuze.

Via de TAF rekentool krijg je snel en eenvoudig inzicht in de voor jouw situatie geldende scherpe premie. Deze premie blijft gelijk tijdens de gehele looptijd van de verzekering.

75.000 huishoudens komen binnen drie maanden in geldproblemen als er iets (drastisch) verandert in het inkomen. Om dat te voorkomen kun je via Polisselect Nederland zelf een ORV afsluiten. Het afsluiten van een TAF ORV levert je vier unieke voordelen op:

 • De hoogst gewaardeerde overlijdensrisicoverzekering volgens onafhankelijk vergelijkingsinstituut MoneyView
 • Altijd een aantrekkelijk aanbod door samenwerking met meerdere verzekeraars
 • Jaarlijkse mogelijkheid tot verhoging van maximaal 15% van het verzekerde bedrag
 • Enkel een (online) gezondheidsverklaring van de verzekerde vereist

Veel zelfstandige zorgprofessionals maken gebruik van een privé auto en verrekenen gemaakte kilometers. Wanneer je in jouw privé auto goederen vervoerd of een privé auto gebruikt om naar een zakelijke afspraak te gaan, is een particuliere autoverzekering niet dekkend. Bij schade of een ongeval zal jouw verzekeraar in dat geval onderzoeken waarvoor je de auto op dat moment gebruikt.

Uiteraard! Bij Polisselect Nederland bieden een prima MKB pakket voor medische specialisten, zodat je de dekking van jouw bedrijfsverzekeringen kunt aanpassen op jouw praktijkbehoeften. Met deze rekentool op Polisselect Nederland heb je snel, gemakkelijk en direct inzicht in de mogelijkheden.

Bedrijfsverzekeringen vallen onder de aftrekbare bedrijfskosten. Voor advies op maat verwijzen wij je graag naar de website van de Belastingdienst of jouw eigen belastingadviseur.

Kom in contact met Polisselect Nederland.

Bij Polisselect Nederland kun jij binnen enkele minuten een bedrijfsverzekering die voldoet aan jouw wensen aanvragen. Snel, gemakkelijk én bij één van onze betrouwbare partners. 

Ben jij op zoek naar een passende bedrijfsverzekering en wil je graag advies op maat? Ontstaan er tijdens het aanvragen van jouw verzekering een aantal vragen? Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Naar wens of op aanvraag bieden wij jou graag een adviestraject op maat aan. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

  Polisselect Nederland

  Over ons

  Contact opnemen

  Liever direct contact met een adviseur? Je kunt ons altijd bellen, mailen of ons contactformulier invullen.Onze specialisten van Advies en Kies helpen je graag verder.

  Registratie AFM
  Advies en Kies B.V. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12046769.

  Klachten?
  Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon: 070 - 333 8 999 Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 300.017402

  Polisselect NL is een website van Advies en Kies B.V.

  Kantoor Emmeloord
  Ecu 41, 8305 BA, Tel. 0527 - 630 900

  Kantoor Zwolle ( alleen op afspraak )
  Grote Voort 5, 8041 AM, Tel. 085 - 021 24 00

  Kantoor Dronten
  Het Spaarne 37, 8253 PE, Tel. 0321 - 386 620

  KvK: 74787675