De vijf belangrijkste verzekeringen voor juridische specialisten

In de rechtszaal en bemiddelingsruimtes komen advocaten, mediators, juridische adviseurs en zelfs notarissen samen om geschillen op te lossen en rechtvaardigheid te handhaven. In de praktijk worden echter ook deze hoeders van wet en harmonie geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Als juridisch specialist biedt een verzekering jou de bescherming tegen complexiteit en financiële onzekerheid. Maar welke verzekeringen zijn cruciaal? Wat heb je écht nodig in geval van nood? En zijn er ook verplichte verzekeringen die je af moeten sluiten? Om antwoord te geven op deze en wellicht ook andere vragen die bij jou spelen, zetten wij de vijf belangrijkste basisverzekeringen voor advocaten en mediators die je via Polisselect Nederland zelf direct online kunt afsluiten op een rijtje.

Doorloop ons 5 stappenplan

Behoor jij tot één van deze beroepsgroepen?
Dan is dit stappenplan voor jou!

Advocaat

Notaris

Mediator

Juridisch adviseur

Behoor jij tot één van deze beroepsgroepen?

Dan is dit stappenplan voor jou!

Advocaat

Notaris

Mediator

Juridisch adviseur

   Stap 1   

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) als basis voor juridische expertise

   Stap 1   

Beroepsaansprakelijk-heidsverzekering (BAV) als basis voor juridische expertise

Bij juridische expertise, waar besluitvorming en conflictbemiddeling centraal staan, is een onberispelijke professionele reputatie van groot belang. Desondanks kunnen de meest ervaren advocaten en mediators te maken krijgen met juridische uitdagingen die leiden tot aansprakelijkheidsclaims. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden door foutief handelen van adviserende en organiserende beroepen*. Deze verzekering is van groot belang wanneer jij of één van jouw medewerkers door een beroepsfout of verkeerd advies schade veroorzaakt. Dat lijkt misschien een ver van je bed show, maar komt wel degelijk vaak voor. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een essentiële bescherming tegen mogelijke juridische en/of financiële implicaties die vanuit professioneel handelen ontstaan. Deze verzekering borgt jouw financiële vermogensschade, draagt bij aan het behoud van integriteit en stabiliteit en voorkomt een mogelijk persoonlijke faillissement.

Markel verzekering aansprakelijkheid
Markel verzekering aansprakelijkheid
Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af
   Stap 2   

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor advocaten, mediators en juristen

   Stap 2   

Aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) voor advocaten, mediators en juristen

In de wereld van recht is het essentieel om zelf goed beveiligd te werk te gaan. Hoe succesvol een onderbouwd juridisch argument ook kan zijn, een verzekering biedt je te allen tijde een stevige verdediging als advocaat of mediator. Ondanks jouw nauwkeurig- en zorgvuldigheid kunnen er zich immers altijd onverwachte wendingen of complexe kwesties voordoen. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt in dat geval geen schade. 

Zie daarom een goede aansprakelijkheidsverzekering voor jouw bedrijf als de basis van professionele integriteit en financiële zekerheid. Deze dekking wordt wordt bij veelal bijgesloten als het kantoorrisico op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie ook stap 1). Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering fungeert als een basis van jouw juridisch schild. Deze basis kun je verder uitbreiden met een tweede dekking, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Wanneer je beide dekkingen hebt afgesloten, kun jij vol vertrouwen te werk kunt gaan. Zonder je al te veel zorgen te hoeven maken over mogelijke aansprakelijkheidsclaims of jouw opgebouwde (privé) vermogen.

Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af Meer over aansprakelijkheid Sluit nu af

* Heb je geen adviserend of organiserend beroep? Dan kun je deze stap overslaan.

   Stap 3   

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

   Stap 3   

Arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)

Als advocaat of mediator blink jij uit in een heldere redenatie. Je bent continu bezig met het oplossen van complexe vraagstukken en het vertegenwoordigen van andermans belangen. Deze professionele dynamiek vraagt om bescherming tegen het wegvallen van jouw inkomsten én om bescherming van de door jou opgebouwde, duurzame en succesvolle carrière.

Wanneer je als advocaat, mediator, notaris of jurist onverwacht arbeidsongeschikt raakt is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een veilig vangnet. In veel maatschappen is een AOV om deze reden verplicht. De verzekering biedt gemoedsrust en zekerheid van een inkomen (uitkering) wanneer jij door ziekte of na een ongeval (tijdelijk) niet kan werken. Zo weet jij zeker dat je jouw hypotheek, boodschappen en andere vaste lasten kunt blijven betalen. 

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn betaalbaarder dan je denkt. Afhankelijk van de variabelen die jij zelf bepaald en de soort AOV die je wilt afsluiten biedt Polisselect Nederland met de verschillende rekentools direct inzicht in de kosten van jouw gewenste AOV.

Movir AOV
Movir AOV
Meer over AOV Sluit nu een Movir AOV af

Vergelijk premies en dekkingen van
meerdere aansprakelijkheidsverzekeraars.

Vergelijk premies en dekkingen van meerdere aansprakelijkheids-verzekeraars.

Ben jij op zoek naar een passende beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Vergelijk dan in een paar minuten de verschillende aansprakelijkheidspakketten van de door ons geselecteerde verzekeraars.

Bedrijfsaansprakelijkheid i.c.m. Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

 

   Stap 4   

Nabestaandenpensioen (ORV) in de juridische sector

Als advocaat, notaris, mediator of jurist rust er vaak een grote verantwoordelijkheid op jouw schouders. Voor deze beroepen is nadenken over morgen even belangrijk als de gang van zaken van vandaag. Een nabestaandenpensioen, ook wel overlijdensrisicoverzekering (ORV) genoemd, is voor jouw beroep meer dan alleen een financiële voorzorgsmaatregel. Het is een strategische investering in het waarborgen van financiële zekerheid, voor jezelf én jouw nabestaanden.

Een ORV geeft rust, zowel zakelijk als privé. Het beschermt jouw nalatenschap en vangt jouw (deel van het) inkomen op bij overlijden. Praktisch gezien biedt een ORV zekerheid voor nabestaanden bij overlijden van de verzekerde. De uitkering van deze verzekering kan worden gebruikt om het restant van een hypotheek af te lossen, maar is ook prima in te zetten voor andere doeleinden zoals een uitkering voor de nabestaanden. Voor sommige juridische beroepen wordt een nabestaandenpensioen vanuit een branchevereniging of maatschap verplicht gesteld. Geldt dit niet voor jou? Bedenk je dan eens wat dit voor jouw nalatenschap en geliefden kan betekenen.

Sluit vandaag nog een TAF overlijdensrisicoverzekering af TAF overlijdensrisicoverzekering
   Stap 5   

Overige zakelijke schadeverzekeringen

Nu we vier belangrijke zaken behandeld hebben, komen we aan bij alle overige zakelijke schadeverzekeringen. Naast aansprakelijkheid en persoonlijke verzekeringen als een AOV en overlijdensrisicoverzekering is het voor juridische specialisten aan te raden om ook één van de volgende bedrijfsverzekeringen af te sluiten:

 • Bedrijfsauto
 • Rechtsbijstand
 • Cyberrisico
 • Inventaris & goederen
 • Bedrijfsgebouw
 • Huurdersbelang
 • Doorlopende CAR of zakenreis
 • Bedrijfsschade of extra kosten 

Zo kreeg bijvoorbeeld afgelopen jaar een makelaarskantoor die een bedrijfsschadeverzekering had afgesloten na brand, alle vaste kosten en het weggevallen inkomen uitbetaald. Hierdoor kon de onderneming tijdelijk verhuizen, het afgebrande pand opnieuw opbouwen en het allerbelangrijkste: blijven bestaan. Deze verzekering bleek voor hen cruciaal, zeker wanneer jij je realiseert dat 50 procent van alle bedrijven na brand failliet gaat en niet meer kan herstarten. 

Het zelf online afsluiten van zakelijke schadeverzekeringen hebben we erg gemakkelijk voor je gemaakt. Start direct met het zelf samenstellen van jouw zakelijke verzekeringen in één pakket.

Sluit nu af Sluit nu af

Vragen over het afsluiten van een bedrijfsverzekering?

Bel onze specialisten van Advies en Kies op  0527 63 09 00

Unieke omruilgarantie tijdens het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering.

Ben je begonnen met het zelf berekenen, selecteren en afsluiten van een bedrijfsverzekering, maar kom je er niet uit? Of wens je toch meer ondersteuning? Geen paniek! Wanneer je ons een seintje geeft, maken we er alsnog een adviestraject op maat van.*

Vraag om advies van Advies en Kies Vraag om advies van Advies en Kies

* Let op! Deze omruilgarantie geldt alleen wanneer jouw verzekeringsaanvraag nog niet tot een definitieve polis is gekomen. 

Veel gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen

voor advocaten en mediators.

In de basis zijn er in Nederland twee verzekeringen verplicht voor iedereen, (zelfstandig) juridische specialist (advocaat, mediator, notaris of jurist) of niet. Dit zijn de zorgverzekering en een WA-verzekering motorrijtuigen. Andere soorten (aansprakelijkheids)verzekeringen specifiek voor juridische specialisten zijn veelal niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Bovendien kan een maatschap, beroepsorganisatie of klant soms zelfs eisen dat jij voor jouw bedrijf of organisatie een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

De meest belangrijke verzekering voor advocaten en mediators is een aansprakelijkheidsverzekering. Onder deze vorm van verzekeren vallen zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel het kantoorrisico genoemd, is in onze ogen altijd van belang voor elke juridische professional. Deze verzekering biedt dekking tegen claims van derden voor materiële schade of letsel. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarnaast noodzakelijk bij adviserende en/of organiserende beroepen zoals een advocaat of mediator.

Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering kan een dekking bieden bij cliënten, leveranciers, opdrachtgevers, in het verkeer of over een bedrijfspand. Deze verzekering is niet verplicht, maar voor sommige juridische beroepen wel aan te raden. Het allerbelangrijkste is in onze ogen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering zien wij als passieve rechtsbijstandverzekering en biedt ook ondersteuning wanneer je hulp nodig hebt van een jurist.

Als advocaat, mediator, notaris of jurist is er niets zo belangrijk als continuïteit. Ook als je door ziekte of een ongeval langere tijd niet kunt werken, wil je dat jouw werkzaamheden door blijven draaien. Als werknemer ben je standaard gegarandeerd van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering via een werkgever. Als zelfstandig professional is dat niet het geval. Daarom is het des te belangrijk om een goed vangnet voor jezelf te regelen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje! Regel je niets, dan word je geacht eerst jouw eigen vermogen in te zetten, alvorens je aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering. Dit vermogen wil je toch liever behouden? Je hebt het immers veelal ook nodig voor jouw pensioen.

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn afhankelijk van de variabelen die jij zelf bepaald. Naast de soort verzekering hebben het verzekerde bedrag, de eindleeftijd, jouw beroep en eigenrisico periode de grootste invloed op de premie die de AOV verzekeraar van jou vraagt. Met de verschillende rekentools op Polisselect Nederland heb je snel, gemakkelijk en direct inzicht in de kosten van jouw gewenste AOV.

Van oudsher is Movir de AOV verzekeraar voor advocaten, en juridische professionals. Zij bieden een A-kwaliteit en hebben jarenlang ervaring in de juridische sector.

Nee, op dit moment is het afsluiten van een AOV nog niet verplicht. We zeggen daarbij bewust nog niet, omdat politiek Nederland drukdoende is om een AOV te gaan verplichten. Het is daarom verstandig om als juridisch professional nu alvast in actie te komen. Allereerst omdat je nooit weet hoe jouw gezondheid morgen zal zijn. Jij weet toch als geen ander dat er snel iets kan gebeuren, waardoor jouw gezondheidstoestand niet meer geaccepteerd wordt door een AOV verzekeraar? Daarnaast heeft het vroegtijdig instappen bij een AOV ook een financieel voordeel. Hoe jonger je jouw verzekering start, des te voordeliger je kunt instappen. Kortom: wacht niet te lang met het afsluiten van een AOV.

Laten we maar direct met het grootste voordeel beginnen: een AOV geeft rust. Het beschermt jouw inkomen voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. De premie die je daarvoor betaald hoeft niet hoog te zijn. De vele keuzemogelijkheden en kortingsregelingen die wij in sommige situaties aanbieden beïnvloeden namelijk de hoogte van jouw AOV premie. Bovendien is jouw premie zeker geen weggegooid geld. Veel AOV verzekeraars staan namelijk al vanaf dag één voor jou klaar om je te helpen uitval te voorkomen. Deskundige hulp op maat dus, waardoor zij ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Het nadeel? Een AOV kost geld, maar dat had je vast al door. De keuzes die je maakt hebben invloed op de uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Het voordeel daarvan is dat jouw premie in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is.

Een levensverzekering voor juridische professionals voorziet in financiële steun aan de nabestaanden in het geval van overlijden van de verzekerde. Een AOV richt zich op het beschermen van het inkomen van de verzekerde, als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

De premie van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • De leeftijd, gezondheid en het rookgedrag van de verzekerde;
 • Het verzekerde bedrag;
 • De looptijd van de verzekering;
 • De dekkingskeuze.

Via de TAF rekentool krijg je snel en eenvoudig inzicht in de voor jouw situatie geldende scherpe premie. Deze premie blijft gelijk tijdens de gehele looptijd van de verzekering.

75.000 huishoudens komen binnen drie maanden in geldproblemen als er iets (drastisch) verandert in het inkomen. Om dat te voorkomen kun je via Polisselect Nederland zelf een ORV afsluiten. Het afsluiten van een TAF ORV levert je vier unieke voordelen op:

 • De hoogst gewaardeerde overlijdensrisicoverzekering volgens onafhankelijk vergelijkingsinstituut MoneyView
 • Altijd een aantrekkelijk aanbod door samenwerking met meerdere verzekeraars
 • Jaarlijkse mogelijkheid tot verhoging van maximaal 15% van het verzekerde bedrag
 • Enkel een (online) gezondheidsverklaring van de verzekerde vereist

Veel (zelfstandige) juridische professionals maken gebruik van een privé auto en verrekenen gemaakte kilometers. Wanneer je in jouw privé auto goederen vervoerd of een privé auto gebruikt om naar een zakelijke afspraak te gaan, is een particuliere autoverzekering niet dekkend. Bij schade of een ongeval zal jouw verzekeraar in dat geval onderzoeken waarvoor je de auto op dat moment gebruikt.

Uiteraard! Veel van de bij Polisselect Nederland aangesloten verzekeringsmaatschappijen bieden pakketten voor juridische specialisten, zodat je de dekking van jouw bedrijfsverzekeringen kunt aanpassen op jouw (praktijk)behoeften. Met de verschillende rekentools op Polisselect Nederland heb je snel, gemakkelijk en direct inzicht in de mogelijkheden.

Bedrijfsverzekeringen vallen onder de aftrekbare bedrijfskosten. Voor advies op maat verwijzen wij je graag naar de website van de Belastingdienst of jouw eigen belastingadviseur.

Kom in contact met Polisselect Nederland.

Bij Polisselect Nederland kun jij binnen enkele minuten een bedrijfsverzekering die voldoet aan jouw wensen aanvragen. Snel, gemakkelijk én bij één van onze betrouwbare partners.

Ben jij op zoek naar een passende bedrijfsverzekering en wil je graag advies op maat? Ontstaan er tijdens het aanvragen van jouw verzekering een aantal vragen? Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Naar wens of op aanvraag bieden wij jou graag een adviestraject op maat aan. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

  Polisselect Nederland

  Over ons

  Contact opnemen

  Liever direct contact met een adviseur? Je kunt ons altijd bellen, mailen of ons contactformulier invullen.Onze specialisten van Advies en Kies helpen je graag verder.

  Registratie AFM
  Advies en Kies B.V. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12046769.

  Klachten?
  Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon: 070 - 333 8 999 Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 300.017402

  Polisselect NL is een website van Advies en Kies B.V.

  Kantoor Emmeloord
  Ecu 41, 8305 BA, Tel. 0527 - 630 900

  Kantoor Zwolle ( alleen op afspraak )
  Grote Voort 5, 8041 AM, Tel. 085 - 021 24 00

  Kantoor Dronten
  Het Spaarne 37, 8253 PE, Tel. 0321 - 386 620

  KvK: 74787675